Edegemse

Zaalvoetballiga

Aansluiten van een nieuwe speler

Nieuwe speler

Per ploeg mogen max. 18 spelers worden aangesloten.
Spelers die tijdens het lopende seizoen in een Nationale competitie spelen, zowel zaal als veldvoetbal, mogen niet deelnemen aan de Edegemse zaalvoetballiga, tenzij ze reeds aangesloten waren bij onze liga, voordat zij op het niveau van Nationale speelden.
Spelers kunnen aangesloten worden tot 31 december —- van het jaar waarin het nieuwe seizoen is begonnen.
Spelers moeten minsten 18 jaar zijn om te kunnen deelnemen aan onze competitie.

Inschrijving van een nieuwe speler

error: Content is protected !!